foto-welkom

Organisatie & Beheer

Oudstenraad

Br. A.G. Kleinhans (Voorzitter)

voorzitter.vg@ebgzeist.nl

030 6922213

Kerkelijk Kantoor

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist

info@ebgzeist.nl

030 6922213


Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 8:30-12:00 uur.
 Routebeschrijving

 Giften kunt u overmaken naar NL96 ABNA 0403 8008 11.

Rentmeesterij

J. Egas

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist

j.egas@ebgzeist.nl

030 8500132

Weeknieuws redactie

weeknieuws@ebgzeist.nl

030 6922213

Commissies

Liturgie Commissie

S. Bernhard

s.bernhard@ebgzeist.nl

030-6922213 of 06-30383882

Diaconale Commissie

J. Hasewinkel (Voorzitter)

diaconie@ebgzeist.nl

030 6925425

Groepen

Gemeentegroep

J. Kronenburg

j.kronenburg@kpnplanet.nl

030 6950683

Jeugdraad

R. Slijper

jeugdraad@ebgzeist.nl

Seniorengroep

E.M. Raphaelson

raphaelson@kpnplanet.nl

030 6924071

Kerkkoor

N. Fischer

n.fischer@ebgzeist.nl

06 - 24779317

Blazerskoor

T. Dingemans

info@blazerskoor-ebgzeist.nl

06 53495620

EBG Atelier

L. van Wageningen

lidy@vwageningen.nl

030 6563553

Werkgroep Wereldwijd

P. Onderwaater-Stuiver en A.B. Steinberg

info@ebgzeist.nl

030-6922213

Pastoraal werk

Predikant

Br. S. Bernhard

Zusterplein 10, 3703 CB Zeist

s.bernhard@ebgzeist.nl

030-6922213 of 06-30383882

Vaste vrije dag op maandag.

Bezoekdienst

J.G.F. van Wageningen

coos@vwageningen.nl

030 6563553

Verjaardagfonds

L. van Wageningen

lidy@vwageningen.nl

030 6563553

In en rond de diensten

Zaaldienst

T. Bekker

t.bekker@ebgzeist.nl

06 42181014

Organisten

N. Fischer

n.fischer@ebgzeist.nl

06 - 24779317

Kinderkerk

K. Bos

030-6922213

Kinderkoor

N. Fischer

n.fischer@ebgzeist.nl

06 - 24779317

Vervoersdienst

K. Zwaan

diaconie@ebgzeist.nl

06-44694748

Boekentafel

L. Robijn

Loes_1233@hotmail.com

030 6918129

Stichtingen

Museumstichting Het Hernhutter Huis

S. Bernhard (Voorzitter)

Stichting Museum Het Hernhutter Huis
Lageweg 27
3703 CA Zeist
www.hethernhutterhuis.nlinfo@hethernhutterhuis.nl

030-2006910

Stichting Les Abeillieres

(Voorzitter) J. Kelderman

030-6570259


Secretaris
A.C. Terwey-De Waard
015- 3694491

Externe participatie

Synode

G. van Wageningen en C. Bruggink

gittilenz@ziggo.nl

030 6567112 en 030 6916631

Centrale Raad

M. Griffioen

m.t.s.griffioen@kpnmail.nl

Raad van Kerken Zeist

N. Fischer

n.fischer@ebgzeist.nl

06 - 24779317

Wereldgebedsdag

J. Hasewinkel

j.mhasewinkel@freeler.nl

030 6925425

Bestuur Comeniusschool

Martijn Griffioen

030-6922213

Zeister Zendingsgenootschap

E. Hunsel

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist

info@zzg.nl

030 6927180

» Zeister Zendingsgenootschap