foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

28 juli
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Zr. V. Toppin
31 juli
19.00 uur
Zangdienst (Grote Zaal)
Zr. J. Hasewinkel
1 augustus
10.00 uur
Preekdienst (Grote Zaal)
Br. S. Bernhard
4 augustus
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. B. van den Bosch
7 augustus
19.00 uur
Zangdienst (Grote Zaal)
Zr. C. Bruggink
8 augustus
10.00 uur
Preekdienst (Grote Zaal)
Br. S. Bernhard
11 augustus
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. J. Welschen
14 augustus
19.00 uur
Liturgie voor 13 augustus (Grote Zaal)
Br. S. Bernhard
15 augustus
10.00 uur
Preekdienst (Grote Zaal)
Br. H. Kronenburg
18 augustus
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. H. Kronenburg
21 augustus
19.00 uur
Zangdienst (Grote Zaal)
Br. B. van den Bosch
22 augustus
10.00 uur
Preekdienst - Diasporadag (Grote Zaal)
aansl. Heilig Avondmaal
Br. E.-J. Stam
Br. H. Hessen
Br. S. Bernhard
25 augustus
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. D. van Barneveld
28 augustus
19.00 uur
Kinderzangdienst (Grote Zaal)
Kinderkerk
29 augustus
10.00 uur
Preekdienst (Grote Zaal)
Br. J. Welschen
29 augustus
19.00 uur
Zomeravondliturgie (Godsakker)
Br. S. Bernhard
1 september
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Zr. R. Wezel
4 september
19.00 uur
Zangdienst (Grote Zaal)
Br. R. Slijper
5 september
10.00 uur
Preekdienst (Grote Zaal)
Br. S. Bernhard
5 september
11.30 uur
Gehuwdenkoordag (Grote Zaal)
Br. S. Bernhard

Mededelingen

Boekenmarkt op 7 augustus

Verslindt u boeken?

Leest u in sneltreinvaart een boek uit en hebt u er nooit genoeg? Bent u toe aan nieuwe muziek of films? Houdt u van legpuzzels? Of gewoon van lekker rondsnuffelen? Kom dan naar de Boekenmarkt van het EBG-Atelier op zaterdag 7 augustus, in de kerkzaal. 
Tussen 10.00 en 15.00 uur bent u welkom. Met een mandje kunt u rustig rondlopen en gemakkelijk meenemen wat van uw gading is. De coronaregels worden in acht genomen. 
De opbrengst is bestemd voor Onderwijs voor weeskinderen in Tanzania. Door een vakopleiding krijgen zij toekomstperspectief. En met de boeken (en de cd’s, dvd’s en puzzels) die u koopt draagt u bij aan hun schoolboeken, -uniformen en lesgeld. Een filmpje (gemaakt voor basisscholen) geeft een inkijkje in hun leven.
Dit project wordt uitgevoerd door de Broedergemeente in Zuid-Tanzania en wordt gesteund door het ZZg.
Vragen over de Boekenmarkt? Bel Lidy van Wageningen, (030)6563553. Vragen over het actiedoel? Bel het ZZg, (030)8509523.
  » Boekenmarkt 2021 Flyer

Diensten meekijken via Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl.

De diensten op woensdagmiddag zijn alleen te beluisteren van zaterdagavond en zondagochtend zijn met beeld en geluid te volgen via  de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf bekijken resp. beluisteren. 

Corona protocol

Update: coronamaatregelen

Nu het Corona-dashbord van de overheid aangeeft, dat het risiconiveau verder gedaald is en op vele plekken de samenleving weer open gaat, kunnen wij ook in de EBG Zeist de coronamaatregelen aanpassen. Basis daarvoor zijn de aanbevelingen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Vele van de aanpassingen heeft u al opgemerkt, maar wij zetten ze hier nog een keer op een rijtje.

 • De kerkdiensten (middaggebed, zangdienst, preekdienst)  vinden weer in de gewone vorm plaats, waarbij de gemeente alle liederen meezingen.
 • Bij alle kerkdiensten kunnen weer beide ingangen (zuster- en Broederkant) gebruikt worden.
 • Ook het koffie drinken na de kerkdienst is weer mogelijk. Koffiedrinken is bij voorkeur buiten, als het weer dat toelaat.
 • In de grote zaal zijn 50 bezoekers welkom in kerkdiensten en bijeenkomsten waarbij de gemeente zingt. In andere gevallen mogen maximaal 80 personen in de zaal.
 • Voor de kerkdiensten (zangdienst en preekdienst) is er een bijzondere verdeling van de zitplaatsen, waarbij in een bank drie en in de bank daarachter twee zitplaatsen zijn, zodat de bezoekers niet direct achter elkaar zitten)
 • Vergaderingen mogen weer fysiek gehouden worden. Ook groepen mogen weer bij elkaar komen.

Bij al deze versoepelingen geldt:

 • De mensen moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Dan is ook geen mondkapje nodig. Let daarom op de kussens, die de zitplaatsen aangeven. Zusters en broeders uit een huishouden mogen bij elkaar zitten.)
 • Als deze afstand niet gehouden kan worden, wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. Dat geldt vooral bij het betreden en verlaten van de ruimtes, maar ook voor gesprekken na de kerkdienst.
 • Durf elkaar aan te spreken op het volgen van de maatregelen en het houden van de afstand. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen.
 • Voor het koor en de blazers gelden aangepaste afstandsregels. Daarin volgen wij de landelijke aanbevelingen.
 • De desinfectiemiddelen blijven beschikbaar, zodat u uw handen kunt desinfecteren. Wij geven elkaar nog geen hand.
 • Aanmelden voor de kerkdiensten blijft nodig, om in geval van een Corona-uitbrak elkaar te kunnen informeren.
 • De uitzendingen van het middaggebed, de zangdienst en de preekdienst gaan door, zodat u ook op afstand de diensten kunt blijven volgen.

Deze regels zullen nog verder uitgewerkt en aangepast worden, als de situatie daarom vraagt.  Weeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws