foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

31 mei
10.00 uur
Gezamenlijke Pinksterdienst
EBG Nederland (alleen online)
Link hiernaast rechts bij Mededelingen
Br. J. Welschen
Predikanten EBGN
3 juni
12.00 uur
Middaggebed (online)
Br. M. Gill
6 juni
19.00 uur
Zangdienst (online)
Zr. A. Prause
7 juni
10.00 uur
Oecumenische Dienst
Raad van Kerken Zeist
(online)
Ds. Maaike de Jong
Br. M. Gill
10 juni
12.00 uur
Middaggebed (online)
Br. M. Gill
13 juni
19.00 uur
Zangdienst (online)
Br. B. v.d. Bosch
14 juni
10.00 uur
Preekdienst (online)
Br. M. Gill

Dagtekst voor woensdag 3 juni 2020

Woensdag, 3 Juni 2020

Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Ps. 34:16

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Mat. 7:7

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Landelijke Pinksterdienst EBG Nederland

De Evangelische Broedergemeente Nederland heeft voor de Eerste Pinksterdag een online kerkdienst samengesteld met liederen in verschillende talen en met bijdragen uit diverse gemeenten en diasporawerkgroepen van onze kerk. U kunt deze kerkdienst meevieren op zondag, 31 mei 2020 via deze LINK NAAR DE LANDELIJKE PINKSTERDIENST.


  » Liturgie voor de landelijke Pinksterviering

Diensten meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl

Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl.

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "kerktv" klikt, kunt u vervolgens de livestream starten. De diensten op woensdag en zaterdagavond zijn alleen te beluisteren. Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf bekijken resp. beluisteren. 

Maatregeling rond Corona crisis

I.v.m. de Corona epidemie heeft de Oudstenraad besloten om in onze gemeente in de komende weken geen vrij toegankelijke diensten meer te houden. Vergaderingen, kringbijeenkomsten en repetities met fysieke aanwezigheid vinden eveneens tot nader besluit niet meer plaats.

Er zijn in deze tijd drie vaste vieringen per week, op zondagochtend om 10 uur een viering van woord en gebed, op zaterdagavond om 19 uur de zangdienst en op woensdag om 12 uur het middaggebed. Deze diensten worden via internet uitgezonden.

Pastoraat gebeurt bij voorkeur via de telefoon en de digitale media. In bijzondere gevallen is ook in de komende weken een bezoek aan huis of in het ziekenhuis mogelijk. Schroomt u niet om contact met de predikant op te nemen.

Kantoor gesloten vanwege Corona epidemie

I.v.m. de maatregelingen rond het Coronavirus is het kantoor gesloten. Alleen voor dringende zaken zijn wij van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig op kantoor.

U kunt contact met ons opnemen via de mail: info@ebgzeist.nl. Dit mailadres wordt vanuit huis gelezen. U kunt ook een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat: 030-6922213.

Ook de kantoren van ZZg en ECP en Museum Het Hernhutter Huis zijn tot nader order gesloten.


Weeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws