foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

27 november
10.00 uur
Preekdienst
Br. M. Gill
11 december
10.00 uur
Preekdienst
Zr. A. Schulze
11 december
17.00 uur
Adventsfamilieavond
Team AFA
14 december
12.00
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. L. Baauw
17 december
19.00 uur
4e Adventzangdienst (Kerkzaal)
18 december
10.00 uur
Doopdienst
Br. M. Gill
21 december
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. J. Welschen
Kerstavond
24 december
16.00 uur
Kleine Kerstnacht
Br. M. Gill
24 december
19.00 uur
Grote Kerstnacht
Br. M. Gill
1e Kerstdag
25 december
10.00 uur
Preekdienst
Br. M. Gill
28 december
12.00 uur
Middaggebed (Kleine Zaal)
Br. M. Gill
Oudejaarsavond
31 december
23.30 uur
Jaarwisselingdienst
Br. M. Gill

Dagtekst voor zaterdag 10 december 2016

Zaterdag 10 december 2016

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.

Jer. 23:5

Allen die voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!

Marc. 11:9-10

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Reis naar Zuid-Afrika

Van 11 t/m 21 november gaan 30 leden en vrienden van de Broedergemeente Zeist op reis naar Zuid-Afrika.
Middels deze blog willen wij u op de hoogte houden over alles wat wij beleven en zien. Wij zullen deze pagina tijdens onze reis  zo vaak mogelijk updaten met tekst en foto’s.

» naar de reis-blog


Diensten meeluisteren vanaf nu via Kerkdienstgemist.nl

Vanaf nu worden onze diensten uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten.
Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.


Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het kerkelijk kantoor van de EBG Zeist.

Telefoonnummer: 030-6922213 of via de e-mail: info@ebgzeist.nlWeeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws